Theo đó, dự kiến Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng HĐND tỉnh.
Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và Tổ thư ký Kỳ họp; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận xây dựng chính quyền năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khoá XIV; xem xét thông qua 17 nghị quyết trên các lĩnh vực; dành thời gian thỏa đáng để đại biểu chất vấn, thảo luận tại Hội trường. Thực hiện thẩm quyền về công tác cán bộ.
Kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau./.

Khả Thanh