STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Xem/Tải
1.15/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021NQ Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021 Xem
Tải
2.14/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021NQ Ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
3.13/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021NQ Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
4.11/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021NQ Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Xem
Tải
5.10/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021 NQ Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) Xem
Tải
6.09/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021NQ Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn Xem
Tải
7.08/NQ-HDNDNghị quyết19/03/2021NQ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) Xem
Tải
8.01/NQ-HDNDNghị quyết05/02/2021NQ Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
9.02/NQ-HDNDNghị quyết05/02/2021 NQ Ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
10.03/NQ-HDNDNghị quyết05/02/2021 NQ Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
Tải
11.04/NQ-HDNDNghị quyết05/02/2021NQ Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
Tải
12.05/NQ-HDNDNghị quyết05/02/2021 NQ Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
Tải
13.06/NQ-HDNDNghị quyết05/02/2021NQ Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
Tải
14.07/NQ-HĐNDNghị quyết05/02/2021NQ Về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
Tải
15.01/2021/NQ-HĐNDNghị quyết05/02/2021NQ Quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
16.16.NQ.HDNDNghị quyết09/12/2020NQ Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Xem
Tải
17.17.NQ.HDNDNghị quyết09/12/2020 NQ Về Kế hoạch Tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 Xem
Tải
18.18.NQ.HDNDNghị quyết09/12/2020NQ Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Xem
Tải
Bản quyền © 2019 thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang