STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Xem/Tải
1.34/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
2.33/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2022 Xem
Tải
3.32/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 Xem
Tải
4.31/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
5.30/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Xem
Tải
6.29/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn Km18+2000 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu Kinh tế Năm Căn) Xem
Tải
7.28/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 (nguồn vốn xổ số kiến thiết) Xem
Tải
8.27/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021NQ Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 Xem
Tải
9.26/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Xem
Tải
10.05/2021/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Quy định một số đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (ngoài các đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/ NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ) Xem
Tải
11.04/2021/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau Xem
Tải
12.03/2021/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
13.02/2021/NQ-HDNDNghị quyết15/07/2021Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
14.25/NQ-HDNDNghị quyết02/07/2021NQ Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 Xem
Tải
15.24/NQ-HDNDNghị quyết02/07/2021NQ Về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem
Tải
16.23/NQ-HDNDNghị quyết02/07/2021 NQ Về việc bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem
Tải
17.22/NQ-HDNDNghị quyết02/07/2021NQ Về việc bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem
Tải
18.21/NQ-HDNDNghị quyết02/07/2021NQ Về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem
Tải
Bản quyền © 2019 thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang