STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Xem/Tải
1.06/2020/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
2.07/2020/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
3.08/2020/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
4.09/2020/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
5.10/2020/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Hỗ trợ Sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 Tải
Xem
6.13/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020 Tải
Xem
7.14/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016-2020 Xem
Tải
8.15/NQ-HDNDNghị quyết09/10/2020Nghị quyết Ban hành Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
9.10/NQ-HĐNDNghị quyết03/09/2020Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
Tải
10.11/NQ-HĐNDNghị quyết03/09/2020Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
Tải
11.12/NQ-HĐNDNghị quyết03/09/2020Nghị quyết Về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
Tải
12.01/2020/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
13.02/2020/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
14.03/2020/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
15.04/2020/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
16.05/2020/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
17.01/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
Tải
18.02/NQ-HDNDNghị quyết10/07/2020Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
Tải
Bản quyền © 2019 thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780.3830178 – Fax: 0780.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang