Hoạt động Quốc hội và HĐND
Chiều ngày 15/7/2021, sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bế mạc.
Sáng ngày 15/7/2021, HĐND tỉnh Cà Mau Khoá X khai mạc Kỳ họp thứ Hai. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự. Dự kỳ họp còn có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cà Mau.
Ngày 12/7/2021, HĐND tỉnh chia thành 03 tổ để tiến hành thảo luận các văn bản trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự thảo luận ở các tổ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi.
Ngày 06/7/2021, tại Phòng họp A, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực để trình tại kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa X. Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ trì Hội nghị; đến dự có ông Dương Huỳnh Khải, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Sử, TUV, Phó CT UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Văn phòng và sở, ngành, cơ quan tư pháp tỉnh.
Chiều ngày 07/7/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân; Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải đã đến dự. Tại hội nghị, Ban Văn hóa – Xã hội đã tiến hành thẩm tra 2 tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau.
Ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ Nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự.
Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng ban, các Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh.
Tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa X, được sự giới thiệu của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, bà Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu cử 50/51 đại biểu HĐND tỉnh, đạt tỷ lệ 98,04%.
Tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa X, với số phiếu bầu cử 51/51 đại biểu HĐND tỉnh, đạt tỷ lệ 100%, ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, Uỷ ban bầu cử tỉnh Cà Mau đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với 51 vị đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Lê Quân vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ Nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự.
Ngày 11/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung cho ý kiến về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Quốc Hận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Dương Thu Hiền.
Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tuy nhiên có 01 người không được xác nhận tư cách đại biểu do không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Bình Dương, nên số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là 499 vị, đạt 99,8% số lượng cần bầu. Trong đó, tỉnh Cà Mau có 07 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ngày 07/6/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức đóng góp Quỹ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về “Toàn dân tham gia đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14, ngày 02/6/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày 31/5/2021 Uỷ ban bầu cử tỉnh Cà Mau ra Nghị quyết số 257/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026
Bản quyền © 2019 thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang