Xây dựng pháp luật
STT Số hiệu Loại Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải
1.Du thaoBáo cáo09/09/2020BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam Xem
Tải về
2.Du thaoLuật09/09/2020Dự thào Luật Biên phòng Việt Nam Xem
Tải về
3.Du thaoLuật31/08/2020BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ... Xem
Tải về
4.Du thaoLuật31/08/2020LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Cập nhật lại do ... Xem
Tải về
5.Du thaoLuật31/08/2020BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ... Xem
Tải về
6.Du thaoLuật31/08/2020LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) Xem
Tải về
7.Du thaoBáo cáo28/08/2020BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) Xem
Tải về
8.Du thaoLuật28/08/2020DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ Xem
Tải về
9.DTLuật28/08/2020DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (sửa đổi) Xem
Tải về
10.Du thaoKhác13/08/2020Dự thảo lấy ý kiến về dự thảo quyết định của TTgCP và các phương án sửa đổi cơ cấu ... Xem
Tải về
11.Du thaoLuật08/05/2020Báo cáo giải trình, tiếp thu Luật thanh niên sửa đổi Xem
Tải về
12.Du thaoLuật07/05/2020Dự thảo Luật Thanh niên (Sửa đổi) Xem
Tải về
13.Du thaoLuật07/05/2020Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) Xem
Tải về
14.Du thaoLuật07/05/2020Dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) Xem
Tải về
15.Du thaoBáo cáo05/05/2020Báo cáo tiếp thu giải trình Dự thảo Luật Doanh nghiệp Xem
Tải về
16.Du thaoBáo cáo05/05/2020Báo cáo giải trình tiếp thu dự thảo Luật đầu tư Xem
Tải về
17.Du thaoLuật05/05/2020Dự thảo Luật Đầu tư Xem
Tải về
18.Du thaoLuật05/05/2020Dự thảo luật Doanh nghiệp Xem
Tải về
Bản quyền © 2019 thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang