Diễn đàn cử tri / Trả lời ý kiến cử tri
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải
1.226/BC-UBND05/12/2017Về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
2.176/BC-UBND18/09/2017Về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
3.2279/BC-STNMT21/08/2017Báo cáo tham mưu trả lời ý kiến cử tri kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
4.123/BC-UBND05/07/2017Báo cáo về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
5.49/BC-UBND13/03/2017Báo cáo về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
6.23/BC-UBND14/02/2017Về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV Xem
Tải về
7.138/STNMT-VP17/01/2017Về việc tham mưu trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
8.193/BC-UBND06/12/2016Báo cáo về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
9.148/BC-UBND06/10/2016Báo cáo về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
10.319/HĐND-TT02/12/2016V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Xem
Tải về
11.1532/LĐTBXH-VP29/11/2016V/v tham mưu trả lời ý kiến của tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa IX Xem
Tải về
12.159/BC-UBND31/10/2016Báo cáo về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII Xem
Tải về
13.31/BC-UBND09/03/2016Báo cáo về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII Xem
Tải về
14.3234/UBTP1329/01/2016Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ ... Xem
Tải về
15.868/SCT-QLTM21/11/2013Sở Công thương báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp thu và những việc làm cụ thể qua trả ... Xem
Tải về
16.220/BC-UBND04/12/2013Báo cáo về việc trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII Xem
Tải về
17.310/BNN-TCLN13/01/2015Bộ Nông nghiệp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau Xem
Tải về
18.171/BNV-TCCB13/01/2015Bộ Nội vụ trả lời ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII Xem
Tải về
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang