Trong nước - Quốc tế
Ngày 19/7/2021 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam ra Công văn số 5028/TCĐBVN-TC về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phát hành Công văn số 3883/UBND-XD triển khai thực hiện nội dung công văn nêu trên
Tài liệu Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khoá X
Tài liệu thảo luận tổ Kỳ họp 2 - HĐND tỉnh khoá X
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Thông báo số 18/TB-HDND về việc phân công đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày 20/6/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Kỳ họp thứ nhất chính thức khai mạc vào ngày 20/7/2021.
Tài liệu thẩm tra Ban Văn hoá - Xã hội - Kỳ họp thứ 2 -Khoá X
Tài liệu thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách - Kỳ họp thứ 2- Khóa X
Tài liệu thẩm tra Ban Pháp chế - Kỳ họp thứ 2- Khóa X
Tài liệu kỳ họp thứ 2- Khóa X
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2022.
Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành văn bản thống nhất bổ sung cho mỗi Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh 2 triệu đồng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp và nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026
Ngày 13/6/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3029/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.
Ngày 08/6/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”.
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua tại một số địa phương trong cả nước cơ bản được kiểm soát, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản cho phép một số hoạt động trở lại từ 00 giờ, ngày 10/6/2021.
Bản quyền © 2019 thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang