Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh tại 01 Tổ bầu cử 
trên địa bàn xã Tân Bằng , huyện Thới Bình


Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND, ngày 05/02/2021 của HĐND tỉnh, đã bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc bầu cử, với số tiền trên 3,89 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời điểm tổ chức bầu cử, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và bùng phát tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, vì vậy các biện pháp phòng chống dịch bệnh được tăng cường, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các Tổ bầu cử, bổ sung một số thiết bị phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, an toàn cho cử tri và người dân, vì vậy chi phí trong cuộc bầu cử phát sinh so với dự kiến ban đầu.
Qua xem xét tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung cho mỗi Tổ bầu cử 2 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 2,518 tỷ đồng, để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, đảm bảo sức khỏe cho các bộ thực hiện công tác bầu cử và cử tri đi bầu cử, từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021./.

 

Khả Thanh