PHÁT BIỂU KHAI MẠC
KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH 
CÀ MAU KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

                                    - Kính thưa .................................................

                                    - Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!
                                    - Thưa các đồng chí và toàn thể bà con cử tri trong tỉnh!


   Hôm nay, HĐND tỉnh Cà Mau khai mạc Kỳ họp lần thứ Bảy (kỳ họp Chuyên đề) để thông qua một số nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; các vị khách quý. Xin gửi đến các đồng chí, quý đại biểu và toàn thể bà con cử tri tỉnh nhà lời chào trân trọng; lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
   Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!
   Chín tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định, một số chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ: Tổng sản lượng thủy sản tăng 0,7% (trong đó, sản lượng tôm tăng 7,8%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7% (sản lượng chế biến tôm tăng 14,2%, sản lượng phân bón tăng 3,9%); kim ngạch xuất khẩu tăng 39,7%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 42%, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần; số lượng khách du lịch tăng 90% so cùng kỳ, vượt 6% kế hoạch, doanh thu du lịch vượt 17% kế hoạch năm 2022, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; số vụ tai nạn giao thông và số người chết giảm so cùng kỳ; quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững,...
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định: thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại về công trình công cộng và tài sản của người dân, tổng thiệt hại gần 36 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước giảm so cùng kỳ; số lượng, tổng vốn đầu tư các dự án mới còn thấp so với năm 2021; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch; ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả; nguồn cung xăng, dầu chưa ổn định gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp, nhất là đánh bắt thủy sản; chất lượng tiêu chí nông thôn mới ở một số địa phương chưa cao, thiếu bền vững; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp…  

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
   

   Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!
   Tại Kỳ họp này, nhằm giải quyết một số vấn đề mang tính cấp bách trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kịp thời cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công, để đảm bảo thời gian theo quy định, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét Báo cáo về Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 và 03 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực, gồm: (1) dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh);  (2) dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (3) dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
   Các Tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra và sẽ có báo cáo kết quả tại Kỳ họp. Đề nghị quý đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào những nội dung còn ý kiến khác nhau để thảo luận, cho ý kiến.
   Ngoài ra, Kỳ họp còn thực hiện nội dung quan trọng về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đó là bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa được bổ nhiệm giữ chức thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
   Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!
   Theo nội dung chương trình, thời gian kỳ họp diễn ra trong buổi sáng hôm nay, để thực hiện tốt các nội dung của Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, khách quan xem xét thông qua các nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh như đã nêu trên, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương.
Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hành phúc và thành công.
Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!