PHÁT BIỂU BẾ MẠC
KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH 
CÀ MAU KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
(Ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường
 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
             

- Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh!
        - Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!    
        - Thưa các đồng chí và toàn thể bà con cử tri!

   Sau hơn một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần dân chủ, đoàn kết đã xem xét, thống nhất thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định: 
   - Thông qua 03 Nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); (2) Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (3) Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
   - Thông qua Báo cáo Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021.
   - HĐND tỉnh thống nhất bầu ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
   Trên cương vị mới, HĐND tỉnh tin tưởng rằng với trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị và những kinh nghiệm thực tiễn công tác đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc, trách nhiệm cao của quý vị đại biểu. 

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên Đề)


   Thưa các đồng chí, Quý đại biểu!
   Nhằm phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã qua; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm:
1. Tập trung điều hành quyết liệt, thực hiện linh hoạt, hiệu quả, kịp thời các Chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. 
2. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh... Theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo đối với các ngành, lĩnh vực phụ trách để sớm có giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định và tăng thu nhập cho người dân; chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép, không đăng ký, không khai báo và không theo quy định. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành các dự án, chương trình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu.
4. Tiếp tục quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách, tăng cường giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông bị hư hỏng, xuống cấp, hạn chế phát sinh hư hỏng lớn, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.
5. Chỉ đạo quản lý tốt giá cả và thị trường, chất lượng hàng hóa; theo dõi, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu... nhất là giá xăng, dầu, vật liệu xây dựng đến chi phí đầu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người dân để có giải pháp xử lý phù hợp. 
6. Sớm trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Rà soát, cụ thể hóa các quy định theo thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
7. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý chất lượng các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển mạnh mẽ các kênh phân phối thông qua nền tảng thương mại điện tử.
8. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người; tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhất là các nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm đạt thấp. Bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.
9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo từng cấp học, đảm bảo linh hoạt, khoa học, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế;  Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức nhiều hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức tốt các nội dung trong Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2022. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hiệu quả của nền kinh tế.
10. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, các hành vi tiêu cực và khắc phục hậu quả do tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy. 
11. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND dân các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách, quyết định có hiệu quả các vấn đề quan trọng của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức giám sát, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt, chú trọng công tác hậu giám sát và các khuyến nghị sau giám sát của HĐND. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri theo luật định. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công kỳ họp thứ Tám (cuối năm 2022) HĐND tỉnh. 
Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!
   Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp; đây là kết quả của tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua. 
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Cảm ơn cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các cơ quan đã chuẩn bị, phục vụ tốt Kỳ họp. Cảm ơn Phóng viên các cơ quan báo, đài kịp thời đưa tin kết quả Kỳ họp. 
   Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Cà Mau Khoá X, nhiệm kỳ