Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…


Hội đồng nhân tỉnh sẽ xem xét thông qua 13 nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình, trong đó có 04 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn mà chỉ tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường về những vấn đề mà đại biểu quan tâm. 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác thực vào sự phát triển của tỉnh; quan tâm những vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận nhân dân bức xúc, hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp. 


Theo Chương trình, Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh sẽ diễn ra và kết thúc trong  ngày 15 tháng 7 năm 2021./.
 

Thanh Mộng