Bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban VHXH phát biểu tại Hội nghị

   Ban Văn hóa – Xã hội đã thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau và Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
   Đối với dự thảo Nghị quyết đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau, tại hội nghị, một số đại biểu góp ý kiến về cách xác định điểm đầu, điểm cuối các tuyến đường; về quy mô, hiện trạng, quy hoạch các tuyến đường chuẩn bị đặt tên; về tên các nhân vật, sự kiện tương ứng với các tuyến đường dự kiến đặt tên; về hồ sơ, thủ tục xây dựng ban hành nghị quyết; về tính phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương… qua thảo luận Ban Văn hóa – Xã hội cơ bản thống nhất việc ban hành Nghị quyết, đề nghị cơ quan trình điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp.
   Đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Việc ban hành nghị quyết này để thay thế Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND, ngày 10/12/2014 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, do căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản pháp luật mới. Mặt khác, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND đến nay chưa đạt, nguyên nhân chủ yếu do quy mô dân số chưa đạt dự báo, kinh tế, thu nhập của người dân còn khó khăn, mức hỗ trợ của các chương trình mục tiêu hỗ trợ về nhà ở còn thấp, tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ thấp… Vì vậy, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thay thế Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của địa phương.
   Tại Hội nghị, có ý kiến đại biểu đề nghị xem xét, cân nhắc lại hình thức ban hành nghị quyết, là nghị quyết quy định trực tiếp hay nghị quyết kèm theo chương trình; đề nghị đánh giá về hiện trạng nhà, chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh; về nội dung, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết thấp hơn so với Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND, cần có giải trình, làm rõ; tỷ lệ giảm nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ xuống dưới 15% có phù hợp, vì 5 năm qua chỉ giảm 1,4%; phát triển mới trên 3 triệu m2 sàn nhà ở có phù hợp vì 5 năm qua chỉ được trên 1 triệu m2; về nguồn vốn thực hiện đề nghị cân nhắc việc đưa nguồn vốn hỗ trợ nhà cho người nghèo và vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, vì chương trình đã kết thúc, chưa có văn bản mới triển khai…

 

Khả Thanh