Tại Hội nghị, Ban Văn hóa – Xã hội đã thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho thấy các hồ sơ, thủ tục, cơ sở pháp lý ban hành các dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số mức chi trong dự thảo nghị quyết chưa cụ thể, dẫn chiếu văn bản chưa đảm bảo quy định, đề nghị cơ quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung mức chi cụ thể hơn, tương đồng với các mức chi hiện áp dụng trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ tiếp tục thẩm tra trong thời gian tới.
Ngoài ra, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh còn chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung thêm một số nội dung đánh giá về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác phát triển du lịch; công tác dân tộc – tôn giáo; công tác giáo dục nghề nghiệp; bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; báo cáo nội dung trẻ em bị xâm hại, đuối nước; tình hình hoạt động của hợp tác xã, nhất là hiệu quả hoạt động, các hợp tác xã ngưng hoạt động; nghiên cứu, bổ sung giải pháp về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục nghề nghiệp; thực hiện Nghị định 60 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giải pháp tháo gỡ thẻ vàng, IUU; giải pháp đầu tư, phát triển du lịch; đề nghị rà soát các số liệu trong báo cáo và các báo cáo khác của UBND tỉnh trình Kỳ họp cho thống nhất… Các nội dung đóng góp đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và các ngành chức năng giải trình, làm rõ và tiếp thu, điều chỉnh bổ sung báo cáo./.

 

Khả Thanh