Đoàn khảo sát thực tế tuyến đường dự kiến đặt tên trình tại Kỳ họp


Qua khảo sát, Đoàn nhận thấy: Việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Tân, huyện U Minh và thành phố Cà Mau cơ bản phù hợp; hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho việc đặt tên tương đối tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng… 
Tuy nhiên, Đoàn lưu ý với địa phương: Các tuyến đường đã đặt tên cần gắn biển ở những nơi giao nhau; tên đường của các dự án nên đặt theo số; mô tả hiện trạng đúng với thực tế; UBND huyện cần ra quyết định đặt tên cho các cầu; trong thời gian tới địa phương qua tâm đến các nguyên tắc đặt tên như sau: tên các danh nhân, nhân vật lịch sử cùng thời kỳ hoặc cùng lĩnh vực hoạt động, ưu tiên đặt gần nhau, tạo thành các cụm tên đường có liên quan; việc xác định để chọn điểm đầu, điểm cuối căn cứ tính ổn định của tuyến đường theo quy hoạch phát triển đô thị trên từng địa bàn, dựa vào chiều dài tuyến đường theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây hoặc điểm giới hạn không thể phát triển của tuyến đường…
Tại buổi khảo sát, đại diện Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới địa phương cần có kế hoạch dự kiến đặt tên cho các tuyến đường theo hướng dẫn của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin và Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau./.

                                                                                                       Thanh Sự