Ông Nguyễn Sơn Ca, Chủ trì phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị thẩm tra.

   Tại Hội nghị thẩm tra, đại biểu dự hội nghị nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 thuộc lĩnh vực pháp chế về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác của Tòa án nhân dân tỉnh và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 


   Hầu hết các đại biểu nhất trí với nội dung của các báo cáo. Tuy nhiên, có một số ý kiến đóng góp để làm rõ thêm nội dung báo cáo như: bổ sung thông tin về hiệu quả qua công tác tiếp công dân, làm rõ việc chậm triển khai hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập lần đầu và kết quả xử lý hành vi tham nhũng, bổ sung phương hướng xử lý kết quả xe công đã hết hạn xử dụng, việc quản lý sử dụng và xử lý về lãng phí đất công, tính chất mức độ về xử lý tội phạm ma túy. Ngoài ra, đại biểu đề nghị ngành chức năng quan tâm xử lý nghiêm người tố cáo sai sự thật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý đơn thư, giải quyết KNTC để hạn chế đơn trùng lập; xử lý nhiêm các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; về báo cáo của các cơ quan tư pháp: nêu rõ án phải thi hành tăng ở lĩnh vực nào, bổ sung công tác tuyên truyền vận động trước khi thực hiện việc cưỡng chế THA...


   Sau khi nghe ý kiến giải trình, đóng góp, thảo luận của các đại biểu, ông Nguyễn Sơn Ca, Chủ trì Hội nghị đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp để  hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của đại biểu./.

HT