STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Xem/Tải
1.19/2022/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Xem
Tải
2.18/2022/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
3.17/2022/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết đặt tên và điều chỉnh giới hạn của một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Xem
Tải
4.16/2022/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
5.15/2022/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
6.14/2022/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
7.26/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023 Xem
Tải
8.25/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau Xem
Tải
9.24/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
10.23/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Xem
Tải
11.22/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
12.21/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2023 Xem
Tải
13.20/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 Xem
Tải
14.19/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 Xem
Tải
15.18/NQ-HDNDNghị quyết09/12/2022Nghị quyết về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 Xem
Tải
16.17/NQ-HDNDNghị quyết25/10/2022Nghị quyết Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem
Tải
17.16/NQ-HDNDNghị quyết25/10/2022Nghị quyết Về bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau Xem
Tải
18.15/NQ-HDNDNghị quyết25/10/2022Nghị quyết Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Xem
Tải
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang