Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm chỉ tăng 1,52%

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã và đang tác động nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của cả nước nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng; các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Cà Mau bị ảnh hưởng, tác động lớn, nhất là xuất khẩu thủy sản, dịch vụ, du lịch; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh; lao động thất nghiệp, mất việc làm; nhiều mặt hàng nông sản, hàng hóa của người dân khó tiêu thụ, giá cả sụt giảm...; thu nhập của người dân bị giảm sâu, sinh hoạt và đời sống một số đối tượng gặp nhiều khó khăn. 


Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đoàn kết nhất trí cao trong đảng bộ, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo kỳ quyết, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ đó nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục phát triển so với cùng kỳ như: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,3%; tổng sản lượng thủy sản tăng 3,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu tăng 18,1%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 3%, tăng 47,5% vốn đăng ký; thu hút đầu tư đạt nhiều tín hiệu khả quan, đã thu hút 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn 5.319 tỷ đồng; công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường cao độ, thiệt hại xảy ra thấp; nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.... 


Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp so với nghị quyết, cần có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa như: Tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021 ước chỉ đạt 1,52% (kế hoạch cả năm 2021 tăng 7%), trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 5,54%; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp 31,3% so với kế hoạch; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư quan trọng còn chậm; việc lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch các đô thị động lực chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đất công, xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước đối với đất đai khi xây dựng công trình, dự án chưa chặt chẽ, kịp thời; Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có lúc, có nơi còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chỉ tiêu giải quyết việc làm, đào tạo nghề đạt thấp so cùng kỳ. Nhiều lao động ngoài tỉnh mất việc làm trở về địa phương đang đặt ra cho công tác quản lý, giải quyết việc làm của địa phương. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng so cùng kỳ; Tình trạng xâm hại, tai nạn, thương tích ở trẻ em còn diễn ra, có lúc, có nơi phức tạp; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp...

 
Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng so cùng kỳ


Theo đánh giá của UBND tỉnh, những khó khăn, hạn chế nêu trên là do ảnh hưởng của những nguyên nhân, như: Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có một số tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long; giá một số vật liệu xây dựng tăng đột biến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án; nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng; việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp trên một số lĩnh vực chưa thực sự đồng bộ; sự phối hợp trong quản lý nhà nước trong nhiều trường hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, việc cải cách hành chính nội bộ còn chậm;...


Trong 6 tháng cuối năm 2021 UBND tỉnh sẽ tập chung chỉ đạo phấn đấu thực hiện đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao từ đầu năm, trong đó, đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản, như:  Tập trung cao độ, kiên trì, quyết liệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc; kịp thời truy vết các đối tượng liên quan các ca bệnh, nhanh chóng khoanh vùng, ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để; triển khai thực hiện tốt các kịch bản, phương án phòng, chống dịch; đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế và nhân lực trong mọi tình huống. Tập trung nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chiến lược vắc-xin.


Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.


 Tăng cường chỉ đạo sản xuất, chủ động điều chỉnh kế hoạch, lịch thời vụ phù hợp với tình hình thời tiết và diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành trong cả nước. Tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, nhất là FTA, EVFTA, CPTPP phù hợp với điều kiện nền kinh tế của tỉnh trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp để hạn chế thiệt hại về kinh tế. Tăng cường công tác quản lý cung ứng hàng hóa thiết yếu và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại siêu thị, chợ, nhà máy chế biến, xuất khẩu. Triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách theo kế hoạch và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Thực hiện cắt giảm kinh phí chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách nhà nước; đảm bảo đáp ứng đủ nguồn lực hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid -19 khi cần.


Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đầu tư đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh. 


Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về lao động, việc làm; theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid-19 để triển khai kịp thời, hiệu quả các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắp với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài và giảm thiểu tai nạn trên biển. Mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm nhằm kéo giảm tội phạm, không để hình thành băng, nhóm hoạt động phức tạp. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện./.

Khả Ái