Đến dự kỳ họp có ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự kỳ họp còn có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND các huyện và thành phố Cà Mau. 

 


Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp


   Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C. Báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…
   Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua 15 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực (có 06 nghị quyết quy phạm pháp luật), gồm: dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023; phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023; quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 tỉnh Cà Mau; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; quy định nội dung và mức hỗ trợ; trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đặt tên đường và điểu chỉnh giới hạn của một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn Huyện Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau; quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau…
   Trong phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại  khu vực gần các trường học; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; việc chuyển đổi số; việc thực hiện chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025; việc xây dựng nông thôn mới; khai thác thiết chế văn hóa; việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tình hình an ninh trật tự; tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cơ sở tôn giáo với người dân; việc thực hiện các dự án thu hồi đất... Phát biểu tại kỳ họp, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp và của bà con nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri. Thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời để khắc phục những tồn tại, khó khăn, hạn chế nhằm phục vụ tốt hơn về đời sống, sản xuất của người dân.

 


Đại biểu Nguyễn Đức Tiến, tham gia chất vấn tại Kỳ họp

 

    Trong phiên chất vấn tại kỳ họp, có 09 lượt đại biểu chất vấn 11 vấn đề đối với Chủ tịch UBND tỉnh và 05 Giám đốc Sở: (1) Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan hành chính và người đứng đầu trong thực thi công vụ; (2) Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác xây dựng nông thôn mới; (3) Giám đốc Sở Công thương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế lĩnh vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ; đầu ra của sản phẩm OCOP (4) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hiệu quả của hoạt động đầu tư, phát triển du lịch; (5) Giám đốc Sở Giao thông vận tải về công trình giao thông mau hư hỏng, xuống cấp, công tác duy tu, sửa chữa từng lúc, từng nơi chưa kịp thời, chất lượng chưa đảm bảo; tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông; (6) Giám đốc Công an tỉnh về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chơi hụi, qua mạng xã hội tăng cao; tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, ma túy, trộm cắp, đánh bài, đá gà. Các nội dung chất vấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở trả lời thẳng thắng, trên tinh thần cầu thị và đề ra những giải pháp để ngành khắc phục nhứng khó khăn, hạn chế trong thời gian tới.

 
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp


   Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Tiến Hải, đánh giá “Năm 2022, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các ngành, các cấp đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, có 21/22 chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết HĐND đề ra đạt và vượt chỉ tiêu: Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trưởng 6,5%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 60,9 triệu đồng, tăng 16,6%; thu ngân sách ước đạt 5.325 tỷ đồng, vượt 21% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD, vượt 13% kế hoạch, tăng 16,5% so cùng kỳ; thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, sản lượng thủy sản tăng 2,2% (trong đó, sản lượng tôm tăng 6,5%); các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh; chuyển đổi số đạt kết quả bước đầu, được xã hội quan tâm; An sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện đầy đủ, kịp thời bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí... 
   Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, như: Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau chậm so với kế hoạch. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiếp tục giảm (điện giảm 08%; khí thương phẩm giảm 9,3% và khí hóa lỏng giảm 11,4%, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh). Giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn đạt thấp so kế hoạch (đến 30/11 chỉ đạt khoảng 63,1%). Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều nơi xuống cấp. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khó tiếp cận vốn tín dụng để đầu tư, sản xuất, kinh doanh phục hồi sau dịch bệnh. Ứng dụng khoa học - công nghệ (đặc biệt nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả ở các địa phương) vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở một số đơn vị y tế hư hỏng, xuống cấp; tình trạng nhân viên y tế, nhất là bác sỹ nghỉ việc, thôi việc, chuyển từ đơn vị công ra đơn vị tư nhân còn nhiều. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra…

   Xác định năm 2023, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để có phương án chỉ đạo quyết liệt hơn, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2023. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, khắc phục thiên tai; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo đúng nguyên tắc; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất; phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng, an ninh.

   Uỷ ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, của cử tri và nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   Quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; Thực hiện cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Tập trung đầu tư xây dựng và tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế; Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; Đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị; Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, tổ chức có hiệu quả các phong trào văn hóa, nghệ thuật và đưa văn hóa, nghệ thuật về cơ sở; Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo theo kế hoạch; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhà nước; Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển; Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội”./.

Khả Thanh