Xây dựng pháp luật
STT Số hiệu Loại Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải
1.Dự thảoLuật22/04/2022BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) Xem
Tải về
2.Dự thảoLuật22/04/2022(DỰ THẢO) LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI) Xem
Tải về
3.Dự thảoLuật20/04/2022BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) Xem
Tải về
4.Dự thảoLuật20/04/2022LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) Xem
Tải về
5.Dự thảoLuật20/04/2022BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường ... Xem
Tải về
6.Dự thảoLuật18/04/2022BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) Xem
Tải về
7.Dự thảoLuật18/04/2022BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường ... Xem
Tải về
8.Dự thảoLuật18/04/2022(DỰ THẢO) LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI) Xem
Tải về
9.Du thaoBáo cáo09/09/2020BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam Xem
Tải về
10.Du thaoLuật09/09/2020Dự thào Luật Biên phòng Việt Nam Xem
Tải về
11.Du thaoLuật31/08/2020BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ... Xem
Tải về
12.Du thaoLuật31/08/2020LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Cập nhật lại do ... Xem
Tải về
13.Du thaoLuật31/08/2020BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ... Xem
Tải về
14.Du thaoLuật31/08/2020LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) Xem
Tải về
15.Du thaoBáo cáo28/08/2020BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) Xem
Tải về
16.Du thaoLuật28/08/2020DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ Xem
Tải về
17.DTLuật28/08/2020DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (sửa đổi) Xem
Tải về
18.Du thaoKhác13/08/2020Dự thảo lấy ý kiến về dự thảo quyết định của TTgCP và các phương án sửa đổi cơ cấu ... Xem
Tải về
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang