Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải phát biểu tại cuộc họp


   Xác định công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, thông qua các cơ quan báo chí để tạo cầu nối, thắt chặt thêm mối quan hệ, trao đổi giữa HĐND với cử tri và người dân trong tỉnh. Nhằm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá khái quát một số nội dung, kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau về hoạt động của HĐND thời gian qua và định hướng một số nội dung thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. 


   Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời về các hoạt động của HĐND tỉnh, như việc tổ chức các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT. Ngoài ra, còn chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, số lượng tin bài trong các hoạt động trọng tâm của HĐND như: cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; các kỳ họp của HĐND; các phiên họp giải trình, chất vấn; kỳ họp cuối nhiệm kỳ… qua đó, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền khá toàn diện, đậm nét, có chiều sâu về hoạt động của HĐND tỉnh.

   Thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí, cụ thể là Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu, tham mưu Thường trực cho ý kiến xây dựng chuyên trang HĐND trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, trong đó ưu tiên chuyển tải thông tin trên hệ thống Online; cần nhiều hơn nữa các bài viết, phóng sự chuyên sâu về hoạt động của HĐND, về ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đối với hoạt động của HĐND, công tác của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời chủ động trong việc lưu trữ tư liệu, video, hình ảnh về hoạt động cuả HĐND để cung cấp khi có yêu cầu. 
 

Khả Thanh