Ban Pháp chế

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1.12/CTr-HDNDChương trình Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau năm 202031/12/2019Tải về
2.34/KH-HDNDKế hoạch Giám sát tình hình và chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau26/08/2019Tải về
3.11/QĐ-HDNDQuyết định thành lập đoàn Giám sát tình hình và chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau19/08/2019Tải về
4.28/KH-HDNDKế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đối tượng đang cải tạo không giam giữ và đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau26/07/2019Tải về
5.12/KH-HĐNDKế hoạch Hoạt động quý II năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau08/04/2019Tải về
6.03/QĐ-HĐNDQĐ Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau26/03/2019Tải về
7.95/BC-CCTHADSBáo cáo của Chi cục THADS huyện Năm Căn, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện27/08/2018Tải về
8.434/CCTHADS-BCBáo cáo của Chi cục THADS huyện Đầm Dơi, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện27/08/2018Tải về
9.930/BC-CTHADSBáo cáo của Chi cục THADS TP Cà Mau, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn TP 27/08/2018Tải về
10.649/BC-CTHDASBáo cáo của Chi cục THADS huyện Cái Nước, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện27/08/2018Tải về
11.238/BC-THADSBáo cáo của Chi cục THADS tỉnh Cà Mau, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh27/08/2018Tải về
12.Ko sốBáo cáo của Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện24/08/2018Tải về
13.Ko sốBáo cáo của Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện20/08/2018Tải về
14.Ko sốBáo cáo của Chi cục THADS huyện Phú Tân, Về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện20/08/2018Tải về
15.28/KH-HĐNDKế hoạch Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau14/08/2018Tải về
16.15/QĐ-HĐNDQuyết định thành lập đoàn Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau07/08/2018Tải về
17.24/KH-HĐNDKế hoạch Hoạt động quý III năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau30/07/2018Tải về
18.481/BC-VKS-P1Báo cáo của Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra23/07/2018Tải về
19.129/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện Thới Bình về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra23/07/2018Tải về
20.167/GM-ĐGSGiấy mời của Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra (Kèm Quyết định và kế hoạch)18/07/2018Tải về
21.174/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện Đầm Dơi về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra17/07/2018Tải về
22.ko sốBáo cáo của Viện kiểm Sát thành phố Cà Mau về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra17/07/2018Tải về
23.316/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện Cái Nước về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra17/07/2018Tải về
24.443/BC-CATPBáo cáo của Công an Thành phố Cà Mau về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra17/07/2018Tải về
25.141/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện Phú Tân về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra16/07/2018Tải về
26.200/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra16/07/2018Tải về
27.203/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện U Minh về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra16/07/2018Tải về
28.246/BC-VKSBáo cáo của Viện kiểm sát huyện Năm Căn về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra16/07/2018Tải về
29.Ko sốBáo cáo của Công an huyện U Minh về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra16/07/2018Tải về
30.58/BC-CAT-PV11Báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra16/07/2018Tải về
31.543/BC-CAHBáo cáo của Công an huyện Thới Bình về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra15/07/2018Tải về
32.37/BC-CAHBáo cáo của Công an Huyện Năm Căn về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra15/07/2018Tải về
33.452/BC-CAH-ĐTTHBáo cáo của Công an Huyện Phú Tân về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra15/07/2018Tải về
34.462/BC-CAHBáo cáo của Công an huyện Cái Nước về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra06/07/2018Tải về
35.369/BC-CAH(CSĐT)Báo cáo của Công an Huyện Ngọc Hiển về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra04/07/2018Tải về
36.126/BC-CADDBáo cáo của Công an Huyện Đầm Dơi về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra04/07/2018Tải về
37.106/BC-CQCSDTBáo cáo của Công an huyện Trần Văn Thời về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra03/07/2018Tải về
38.22/KH-ĐGSKế hoạch Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau 06/06/2018Tải về
39.11/QĐ-HĐNDQuyết định thành lập Đoàn Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau 11/05/2018Tải về
40.77/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Cái nước về tình hình chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Cái Nước ( Theo kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 05/3/2018)19/03/2018Tải về
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1.24/BC-HDNDBáo cáo Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 202222/03/2022Tải về
2.01/KH-HDNDKH Hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau05/01/2022Tải về
3.02/KH-HDNDKH Hoạt động quý I năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau05/01/2022Tải về
4.09/KH-HDNDKế hoạch Hoạt động quý II năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau09/04/2021Tải về
5.15/KH-HDNDKH Hoạt động quý III năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau 17/07/2020Tải về
6.35/BC-HĐNDBáo cáo Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 201908/04/2019Tải về
7.16/BC-HĐNDBáo cáo về việc giám sát việc thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau06/03/2019Tải về

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang