Thực hiện Hướng dẫn số 52/HD-ĐCT ngày 23/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn để cung cấp một số kỹ năng, kiến thức cơ bản cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Hội nghị, các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã đã được thạc sỹ Hà Thị Thanh Vân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Giám đốc học viện Phụ nữ Việt Nam cung cấp 03 kỹ năng về xây dựng và trình bày chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử và kỹ năng làm việc với các cơ quan truyền thông.
   Được biết, Hội nghị tập huấn kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã sẽ được Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thành 03 đợt, cho tất cả các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh./.

 


Khả Thanh