Nâng mức cảnh báo và sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng chống dịch. Quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người dân và cộng đồng
Để tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Nâng mức cảnh báo và sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất; hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người; dừng các sự kiện không cần thiết... Quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người dân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
   Các sở, ngành, địa phương thường trực 24/24 giờ. Cán bộ, công chức hạn chế đi công tác hoặc đi việc cá nhân ra ngoài tỉnh
Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau phải thường trực 24/24 giờ, phòng chống dịch Covid- 19. Đồng thời, nêu gương, quản lý chặt chẽ, yêu cầu cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị hạn chế đi công tác hoặc đi việc cá nhân ra ngoài tỉnh cho đến khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nếu có đi phải được sự đồng ý của cấp thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
   Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phòng chống dịch
Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tích cực, thường xuyên nắm bắt các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng thời phản bác các ý kiến chưa chính xác, sai trái.
Tích cực thực hiện các công tác phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và góp phần lan toả đến cộng đồng dân cư; thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định nếu trong trường hợp phải cách ly, đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra, xét nghiệm khi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, chủ động bảo vệ bản thân và người thân ở mức cao nhất, chấp hành yêu cầu cách ly cộng đồng; hạn chế thấp nhất việc ra đường nếu không có việc cần, tổ chức tiệc liên hoan, gặp mặt, tập trung đông người...
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối bình tĩnh trước tình hình dịch bệnh và động viên người thân, người xung quanh không hoang mang, hay có những hành vi tiêu cực; tích cực giải thích và động viên mọi người nên chủ động ứng phó và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, không làm theo các chỉ dẫn chưa có căn cứ trên mạng hoặc truyền tai nhau.
Thường xuyên thông tin về các trường hợp đã được chữa khỏi để khẳng định năng lực của đội ngũ y tế. Cần tránh tâm lý kỳ thị đối với người bệnh.
Chủ động và tích cực giải thích, phê phán, phản bác ý kiến sai lệch, sai trái, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, góp phần tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.
Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời nhắc nhở, bản thân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng đưa các thông tin về dịch bệnh, nhất là không chia sẻ, dẫn lại những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cần tích cực thông tin tốt, các tác động lan toả nhận thức và hành động đúng đắn trong Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Khả Thanh