- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh!
        - Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!    
        - Thưa toàn thể các đồng chí!

   Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần dân chủ, đoàn kết đã xem xét, có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp và đi đến thống nhất thông qua 20 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


   Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nhất trí cao việc quyết nghị bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Dũng và bầu Ủy viên UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

 
   Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc, trách nhiệm cao của quý vị đại biểu. 


Thưa các đồng chí! Quý vị đại biểu!


Nhân kỳ họp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp; có giải pháp chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm 2023, đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất, trong đó cần quan tâm một số vấn đề trọng tâm, như sau:


   1. Tập trung các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng mạnh các ngành, lĩnh vực, nhất là khu vực ngư, nông, lâm nghiệp; chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững; nhất là việc theo dõi, chỉ đạo sát sao, hiệu quả để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái biển; áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, kể cả các biện pháp hình sự để xử lý nghiêm, triệt để các hành vi khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, cả khai thác ngoài biển và các sông trong nội địa. Chủ động ứng phó với triều cường những tháng cuối năm, cảnh báo phòng, tránh thiên tai, nhất là sạt lở ven sông, đê biển, lốc xoáy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước; không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống. 


   Chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, chú trọng, đảm bảo thực chất xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới; kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp thực hiện và giải ngân các dự án thành phần hiện còn khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chú trọng chất lượng, hiệu quả, ổn định sản lượng; củng cố, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề)


   2. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đánh giá khả năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh những tháng cuối năm và những năm tiếp theo để có định hướng chỉ đạo kịp thời hỗ trợ sản xuất, lao động, ổn định xã hội,... Tập trung tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Festival Tôm năm 2023, diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch, kết hợp thu hút du lịch, xúc tiến, mời gọi đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. Chỉ đạo cải tạo, chỉnh trang, phát triển các điểm du lịch để thu hút, phục vụ khách tham quan, nhất là trong các dịp lễ, tết. 


   3. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, chú trọng khai thác nguồn thu, hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2023; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án quan trọng; bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch quy định; nghiên cứu các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng khó khăn về cát xây dựng; triển khai có hiệu quả nguồn vốn chống sạt lở bờ sông, bờ biển mới được Thủ tướng Chính phủ bổ sung cho tỉnh Cà Mau. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, lấn chiếm hành lang lộ giới, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 
   4. Rà soát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án khoa học, công nghệ; nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm sản xuất cua, tôm giống phục vụ sản xuất trong tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; tăng cường kiểm tra, chống lạm thu và quản lý chi ngân sách giáo dục đúng quy định. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người; quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các bệnh viện, trạm y tế hư hỏng, xuống cấp. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy nổ, tai nạn về điện, tai nạn lao động, đuối nước. Tăng cường công tác đối ngoại đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023 đề ra.


   5. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp  đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo đảm an ninh, trật tự trên biển, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển trong nước và nước ngoài. Kiểm tra, siết chặt công tác quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.


   6. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Tích cực nắm tình hình nhân dân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân theo phương châm công khai, minh bạch, dân chủ, có định hướng rõ ràng. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" theo kế hoạch.


   7. Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2023 chặt chẽ, đúng tiến độ. Chỉ đạo tổng kết năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 


   8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

   9. Quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND theo Nghị quyết đã được thông qua; trong đó, cần quan tâm đổi mới việc thẩm tra các văn bản trình kỳ họp; ban hành nghị quyết phải đảm bảo phù hợp, chất lượng, hiệu quả, khả thi. Phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức giám sát, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt, chú trọng công tác hậu giám sát và các khuyến nghị sau giám sát của HĐND. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri theo luật định. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ bây giờ để tổ chức tốt kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND.

   Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!

   Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp; đây là kết quả của tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp.

   Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Cảm ơn cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan đã chuẩn bị, phục vụ tốt Kỳ họp. Cảm ơn Phóng viên các cơ quan báo, đài kịp thời đưa tin kết quả Kỳ họp.

   Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

   Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban biên tập