Thông tin từ Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, số ca nhiễm F0 liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, trong đó, số ca lây nhiễm trong cộng đồng còn khá nhiều. Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid -19, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 133/TB-VP ngày 07/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy và theo Quyết định 2777/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của trên, tỉnh Cà Mau chủ trương cần thiết nâng cao hơn mức độ phòng, chống so với cấp độ dịch đã công bố đối với một số địa bàn trong tỉnh.


     Trong điều kiện mới, khi tại tất cả các phường, xã thuộc thành phố Cà Mau và nhiều xã, thị trấn của các huyện đều ở cấp độ 3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp để ngăn chặn sự lây lan của dịch trong cộng đồng. 
 

     Hiện nay, để vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, chấp nhận sống chung với dịch, một bộ phận người dân trong tỉnh có biểu hiện lơ là, chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là thực hiện khẩu hiệu 5K; nhiều nơi còn hiện tượng tụ tập đông người, tổ chức tiệc tùng, ăn uống… không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức của người dân chưa cao. Vấn đề này các cấp ủy, chính quyền địa phương đã thấy và có nhiều giải pháp được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu của phòng, chống dịch hiện nay. Khả năng lây lan và số ca nhiễm vẫn còn trong xu hướng gia tăng. 
 

     Trước tình hình trên, xin đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid 19 hiện nay và sắp tới trên địa bàn tỉnh như sau:
 

     Trước hết, các cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời tổ chức quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc những chủ trương, biện pháp theo chỉ đạo của trên cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của cấp mình, đặc biệt là ở cơ sở. Khi đã nắm chắc nhiệm vụ, phần việc phải làm thì sẽ rất thuận lợi cho triển khai thực hiện. Vấn đề này, thực tế đã qua nhiều địa phương chưa làm tốt. Có chăng việc quán triệt chỉ đến được một số cán bộ chủ chốt, còn lại các lực lượng tham gia phòng, chống dịch chiếm số đông, thường bị động, lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ, do không được triển khai, hướng dẫn đầy đủ; không biết phải làm thế nào khi có tình huống mới phát sinh; khi thực hiện nhiệm vụ rất máy móc, cứng nhắc, kém hiệu quả. 
     Thứ hai, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động để thuyết phục, giáo dục người dân cùng đồng thuận, cùng thực hiện. Đã qua còn có những trường hợp người dân chưa nắm, chưa hiểu đầy đủ các chủ trương, quy định của nhà nước; chưa chấp hành, thực hiện tốt; còn có biểu hiện phản ứng, chống đối… gây bất ổn về trật tự xã hội, tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Nguyên nhân một phần là do ta chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Sự đồng thuận của người dân chỉ có được khi họ hiểu và thông suốt các chủ trương, nhiệm vụ đặt ra. Khi mọi người cùng đồng lòng thực hiện thì mới đạt được hiệu quả cao. Điều đó là chắc chắn. Các cấp ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn cần hết sức quan tâm đến vấn đề này.


     Thứ ba, trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong điều kiện hiện nay cần hết sức chú trọng và khai thác, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng của công nghệ thông tin. Như: thường xuyên theo dõi, cập nhật, khai thác kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước ta; các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, các ứng dụng như Zalo để tiếp cận, cập nhật, truyền đạt các chủ trương, các quy định một cách nhanh chóng, kịp thời nhất đến các đối tượng; để cập nhật, khai thác các thông tin, dữ liệu; để tuyên truyền, vận động trực quan; để lưu giữ các thông tin, tài liệu cần thiết của mỗi cá nhân…. Hiện nay phần lớn người dân đều có và biết sử dụng, khai thác các tính năng của điện thoại thông minh. Ứng dụng Zalo là một trong số đó. Đây là cơ hội và là điều kiện rất tốt cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong điều kiện hiện nay. Các cấp ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn cần tích cực triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn cho các lực lượng phòng, chống dịch ở cơ sở và người dân biết thực hiện.


     Thứ tư, để làm tốt được những nội dung theo yêu cầu như nêu trên, trong lãnh đạo từng cấp ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn, nhất là người đứng đầu, cần thường xuyên cập nhật, lĩnh hội các chủ trương, chỉ đạo của trên, xác định rõ nhiệm vụ, công việc phải làm; quy tụ đông đảo các lực lượng cùng tham gia thực hiện; có chỉ đạo sâu sát, triển khai cụ thể các nhiệm vụ và phân công người phụ trách; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, người phụ trách nhóm... Ngoài ra, cần thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt thông tình hình thực tế để đề ra nhiệm vụ, giải pháp xử lý, giải quyết. Đồng thời phải hết sức chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; không máy móc, rập khuôn cứng nhắc hoặc giáo điều; hết sức tránh thói qua loa, làm chiếu lệ, hình thức.
 

Nguyễn Sơn Ca