Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Kỳ họp

   Tại Kỳ họp này, nhằm giải quyết một số vấn đề mang tính cấp bách trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua 11 nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: (1) Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025; (2) Nghị quyết quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương); (3) Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia); bố trí Kế hoạch vốn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022; (4) Nghị quyết điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (5) Nghị quyết về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (6) Nghị quyết phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023; (7) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (8) Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (9) Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (10) Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2023; (11) Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2023.
 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại Kỳ họp


   Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nhất trí cao việc quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (do chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh). 
   Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh, khái quát tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, theo đó, trong quí I năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định, một số chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,05% (cao nhất trong những năm gần đây, đứng thứ 2 khu vực, đứng thứ 5 cả nước); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% (sản lượng khí thương phẩm tăng 30,1%, sản lượng điện tăng 46%, sản lượng khí hóa lỏng tăng 39,9%); thu ngân sách hơn 1.307 tỷ đồng, đạt 27% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ; chi ngân sách đạt 2.083,8 tỷ đồng, tăng 17,5%; giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng, giải ngân đạt 20,3% kế hoạch (gấp 2 lần cùng kỳ, về giá trị tăng hơn 500 tỷ đồng); số lượng khách du lịch tăng 116,7% và doanh thu tăng 156,2% so cùng kỳ.


   Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội. Công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Chuyển đổi số đạt kết quả bước đầu; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.
 

   Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định: thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại về công trình công cộng và tài sản của người dân, tổng thiệt hại 3,7 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu giảm 26,2% (trong đó, thủy sản giảm 11,9%; phân bón giảm 66,8%); số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký giảm so cùng kỳ; chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư mới; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch; giải quyết việc làm giảm 9,5%; ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả; chất lượng tiêu chí nông thôn mới ở một số địa phương chưa cao, thiếu bền vững; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; tình hình tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm về ma túy tăng so cùng kỳ;…  


   Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo ngành chức năng, địa phương quyết liệt điều hành, thực hiện linh hoạt, hiệu quả, kịp thời các Chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đột phá chiến lược, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép, không đăng ký, không khai báo và không theo quy định. Tiếp tục quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách, tăng cường giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo từng cấp học. Tập trung giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, các hành vi tiêu cực và khắc phục hậu quả do tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp, nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND tham gia hoạch định các cơ chế, chính sách, quyết định có hiệu quả các vấn đề quan trọng của địa phương...


   Sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Đồng thời, rà soát, tích cực chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức Kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh theo quy định./.
 

Khả Thanh