Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải,
 phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa X


   Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh; báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…
   Hội đồng nhân tỉnh sẽ xem xét thông qua 18 nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình, trong đó có 09 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp sẽ dành thời gian 01 buổi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường về những vấn đề mà đại biểu quan tâm và thực hiện thẩm quyền về công tác cán bộ.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác thực vào sự phát triển của tỉnh; quan tâm những vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận nhân dân bức xúc, hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp. 
   Theo Chương trình, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày, kết thúc vào ngày 07 tháng 7 năm 2023.
   Trước khai mạc Kỳ họp, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

Khả Thanh