Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị


   Dự hội nghị có ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội Khoá XV; ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trịnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. 
   Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau có ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, đại diện các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 
Đại biểu tham dự Hội nghị


   Tại Hội nghị, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được các báo cáo viên triển khai 03 chuyên đề liên quan đến hoạt động của HĐND, gồm: Chuyên đề 1: Hội đồng nhân dân với công tác quản lý đô thị; Chuyên đề 2: Hội đồng nhân dân với chính sách cho người khuyết tật và trẻ em; Chuyên đề 3: Hội đồng nhân dân với chính sách cho người dân tộc thiểu số. Qua hội nghị, sẽ giúp các vị đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng, trang bị thêm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý đô thị, chính sách cho người khuyết tật, trẻ em và cho người dân tộc thiểu số, tại địa phương mình.
 

 
Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội báo cáo chuyên đề HĐND với công tác quản lý đô thị


   Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, gửi lời cảm ơn đến các báo cáo viên, đây là những nội dung hết sức cần thiết và bổ ích, nhằm làm cơ sở cho các vị đại biểu nghiên cứu và vận dụng trong quá trình hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề vừa được triển khai, từ đó vận dụng có hiệu quả, sáng tạo vào quá trình hoạt động của mình trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND./.
 

Khả Thanh