Hội đồng giám sát

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1.16/TB-DGSThông báo Kế hoạch thực hiện giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau31/07/2019Tải về
2.06/TB-ĐGSThông báo Chương trình, thành phần và thời gian, địa điểm giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thông báo mới)09/04/2018Tải về
3.148/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện U Minh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-2017 trên địa bàn huyện09/04/2018Tải về
4.169/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện năm 2016-201706/04/2018Tải về
5.25/BC-TABáo cáo của Tòa Án nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201703/04/2018Tải về
6.94/BC-STPBáo cáo của Sở Tư pháp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201703/04/2018Tải về
7.102/BC-SYTBáo cáo của Sở Y tế về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201702/04/2018Tải về
8.179/BC-STNMTBáo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201702/04/2018Tải về
9.78/BC-TTBáo cáo của Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201730/03/2018Tải về
10.85/BC-SGTVTBáo cáo của Sở Giao thông vận tải về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201730/03/2018Tải về
11.139/BC-CTHADSBáo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201730/03/2018Tải về
12.77/BC-SLĐTBXHBáo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201730/03/2018Tải về
13.122/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Ngọc Hiển về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-2017 trên địa bàn huyện29/03/2018Tải về
14.54/BC-UBNDBáo cáo của UBND tỉnh Cà Mau về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201728/03/2018Tải về
15.102/BC-VKSBáo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201728/03/2018Tải về
16.232/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Đầm Dơi về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-2017 trên địa bàn huyện26/03/2018Tải về
17.54/BC-SNVBáo cáo của Sở Nội vụ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-201720/03/2018Tải về
18.106/BC-UBNDBáo cáo của UBND Huyện Phú Tân về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016-2017 trên địa bàn Huyện19/03/2018Tải về
19.91/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Năm Căn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân23/02/2018Tải về
20.364/BC-SGDĐTBáo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân12/02/2018Tải về
21.51/BC-UBNDBáo cáo của UBND Thành phố Cà Mau về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân08/02/2018Tải về
22.31/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Cái Nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân31/01/2018Tải về
23.154/BC-SXDBáo cáo của Sở Xây dựng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân19/01/2018Tải về
24.24/BC-SNNBáo cáo của Sở NN-PTNT về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau15/01/2018Tải về
25.08/BC-SVHTTDLBáo cáo của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân15/01/2018Tải về
26.39/BC-CAT-PV24Báo cáo của Công An tỉnh về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 15/01/2018Tải về
27.18/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Thới Bình về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Thới Bình11/01/2018Tải về
28.18/TB-ĐGSThông báo đề cương giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.18/09/2017Tải về
29.07/NQ-HĐNDNghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau 07/07/2017Tải về
30.10/2017/QĐ-UBNDQuyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh19/04/2017Tải về
31.02/2017/QĐ-UBNDQuyết địnhcủa UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh20/01/2017Tải về
32.07/2014/TT-TTCPThông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.31/10/2014Tải về
33.07/2013/TT-TTCPThông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính31/10/2013Tải về
34.06/2013/TT-TTCPThông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo.30/09/2013Tải về
35.04/2013/TT-TTCPThông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại29/07/2013Tải về
36.02/2011/QH13Luật Khiếu nại năm 201111/11/2011Tải về
37.03/2011/QH13Luật Tố cáo năm 201111/11/2011Tải về
38.56/2010/QH12Luật Thanh tra năm 201015/11/2010Tải về
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang