Hình ảnh đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc

   Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri xã Tân Đức bày tỏ ý kiến quan tâm về các vấn đề như: Điện để phục vụ cho nhu cầu của người dân hiện nay cũng đã đáp ứng trên 98% nhưng các trụ điện đã xuống cấp, đường dây thấp rất nguy hiểm cho lưu thông, nhất là đường điện kéo ngang sông, ngành điện cần quan tâm để khắc phục; các tuyến lộ ven sông trên địa bàn nhiều ấp bị sạt lỡ, xuống cấp trầm trọng, cần duy tu, sửa chữa, gia cố để thuận tiện cho việc lưu thông, đi lại; hiện nay thế mạnh của xã là nuôi sò huyết, nhưng đầu ra bấp bênh, và chưa có quy hoạch vùng, cần quy hoạch và tìm đầu ra sản phẩn cho bà con; đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn một số tiêu chí cần bổ sung thì tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành; cử tri còn đề xuất chế độ chính sách đối với xã an toàn khu; mức phụ cấp, hỗ trợ cho công chức xã, phường, thị trấn, ấp, khóm như hiện nay là chưa đáp ứng  để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; Ngoài ra hiện nay do khí hậu thay đổi, việc nuôi trồng thuỷ sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn do chưa thích ứng với khí hậu, tôm, cua chết hàng loạt, ngành chức năng cần hỗ trợ kỹ thuật phù hợp từng thời điểm để người người dân yên tâm sản xuất…

Hình ảnh cử tri tại buổi tiếp xúc

   Các kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội tiếp thu, lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Đầm Dơi giải đáp, trả lời trực tiếp đến cử tri theo thẩm quyền, được cử tri đồng tình và rất phấn khởi. Cử tri mong muốn trong thời gian tới cần có nhiều cuộc tiếp xúc hơn nữa để cử tri bày tỏ, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với Đảng và Nhà nước./.                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                     

Quốc Thịnh