BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH CÀ MAU

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Ông Nguyễn Sơn Ca Trưởng Ban
2 Ông Trần Văn Hoà Phó Trưởng Ban
Các uỷ viên
1 Bà Dương Thị Thu Hiền TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh Cà Mau
2 Ông Đặng Dư Phương TUV, Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau
3 Ông Hồ Việt Triều TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau
4 Ông Nguyễn Quang Hà Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau
5 Bà Bùi Thị Phương Loan Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau
6 Bà Phạm Thị Ngọc Phó Giám đốc Sở Tư pháp
7 Ông Lê Quang Luật Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau
8 Ông Huỳnh Văn Hiền Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đầm Dơi
9 Bà Nguyễn Mỹ Hý Trưởng Phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau