Có 40/42 Công đoàn viên được triệu tập dự Đại hội


   Đại hội, đã tiến hành tổng kết hoạt động của công đoàn cơ sở Văn phòng và kiểm điểm trách nhiệm của Ban chấp hành lâm thời trong chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ củacông đoàn cơ sở Văn phòng từ khi thành lập (tháng 5/2021 đến tháng 12/2022). Theo đó, trong quá trình hoạt động Công đoàn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo Văn phòng và sự ủng hộ, quyết tâm nỗ lực của tập thể CBCC, NLĐ trong cơ quan. Việc quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm.  Tập thể luôn đoàn kết, nhất trí, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào và thường xuyên quan tâm, chăm lo quyền lợi chính đáng cho CBCC, NLĐ cơ quan. Các Tổ công đoàn luôn giữ vững sinh hoạt thường lệ; tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động phong trào thi đua, phong trào thể dục thể thao… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số mặt khó khăn, hạn chế, như: Công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn khá nhiều nên từng lúc các hoạt động Công đoàn còn bị động; họp định kỳ có lúc chưa đúng thời gian quy định; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCC, NLĐ đôi khi chưa kịp thời; một số chủ trương của Công đoàn cấp trên triển khai còn chậm. Một số đoàn viên Công đoàn chưa thật sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào do Công đoàn cơ sở phát động, chưa chủ động bố trí dành thời gian cho hoạt động Công đoàn.

 

Ông Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa cho Ban chấp hành vừa trúng cử
 


Ông Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa Ủy ban kiểm tra Công đoàn vừa trúng cử


   Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở với 07 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên 02 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí dự khuyết; Ban chấp hành tiến hành họp phiên thứ Nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028. Kết quả ông Đỗ Hòa Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trúng cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Bà Lê Thúy Hằng, Trưởng phòng Công tác Quốc hội trúng cử chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 

 

Ông Đỗ Hòa Hợp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng phát biểu bế mạc Đại hội
 

   Đại hội đã tiến hành thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, như: Phấn đấu có 100% CBCC LĐHĐ, đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm có trên 50% đoàn viên Công đoàn được đề nghị khen thưởng các hình thức. Phấn đấu có 100% gia đình CBCC, LĐHĐ đạt chuẩn văn hóa; có trên 90% CBCC LĐHĐ thường xuyên luyện tập thể dục thể thao (tự lựa chọn môn thể thao phù hợp). Phấn đấu nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở, giữ vững mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vận động 100% CBCC, LĐHĐ tự nguyện tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ. Phấn đấu từ 96% trở lên nữ CBCC, LĐHĐ, đoàn viên Công đoàn đạt Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 01 đến 02 công trình, phần việc mang tên Công đoàn. Có 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn (khi công đoàn cấp trên triệu tập)...
 

Khả Ái