Ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


   Tại Hội nghị, Ban Văn hóa – Xã hội đã thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết: quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các Cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


   Theo đó, Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022 - 2023 bằng mức thu năm học 2021 – 2022; đối với 02 nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các Cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập và mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh, Ban thống nhất chi hỗ trợ, trợ cấp đối với viên chức, người lao động làm công việc trực tiếp tiếp xúc với đối tượng được hỗ trợ bằng 2,0 mức lương cơ sở/người/tháng; người làm công việc gián tiếp được hỗ trợ bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng.


   Qua thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho thấy các hồ sơ, thủ tục, cơ sở pháp lý ban hành các dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. Việc ban hành các nghị quyết là cơ sở để UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương triển khai thực hiện các nội dung quản lý nhà nước theo thẩm quyền. Ngoài ra, Ban còn đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định.


   Các ý kiến đóng góp được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề), dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2023./.
 

Khả Thanh