Ban Văn hóa - Xã hội

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1.02/BC-HDNDBáo cáo Kết quả khảo sát tình hình dạy và học đầu năm học 2021-2022 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau06/01/2022Tải về
2.08/KH-HDNDKhảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau 09/04/2021Tải về
3.49/BC-HĐNDBáo cáo Kết quả khảo sát tình hình hoạt động, quản lý, sử dựng trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh09/09/2020Tải về
4.15/BC-HDNDBáo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau28/04/2020Tải về
5.03/TB-DGSThông báo Lịch làm việc của Đoàn Giám sát tình hình hoạt động của Trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau10/02/2020Tải về
6.03/BC-HĐNDBáo cáo Kết quả khảo sát tình hình hoạt động của Nhà thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2016 đến tháng 8 năm 201917/01/2020Tải về
7.01/BC-HĐNDKết quả khảo sát ý kiến phản ánh của các hộ dân khu tái định cư ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình09/01/2020Tải về
8.79/BC-HDNDBáo cáo Kết quả khảo sát việc thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau18/07/2019Tải về
9.20/KH-HĐNDKế hoạch Khảo sát kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau 18/04/2019Tải về
10.13/KH-HĐNDKế hoạch Khảo sát tình hình hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau09/04/2019Tải về
11.40/KH-HĐNDKế hoạch Khảo sát tình hình hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau24/10/2018Tải về
12.34/KH-HĐNDKế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau20/09/2018Tải về
13.304/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Tân Thuận về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201803/08/2018Tải về
14.219/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Tạ An Khương về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201802/08/2018Tải về
15.08/CTr-HĐNDChương trình Hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh30/07/2018Tải về
16.KSBáo cáo của UBND xã Tân Đức về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201830/07/2018Tải về
17.25/KH-HĐNDKế hoạch Hoạt động quý III năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau30/07/2018Tải về
18.212/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Thanh Tùng về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201828/07/2018Tải về
19.363/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Khánh Bình Tây Bắc về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201827/07/2018Tải về
20.182/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Biển Bạch Đông về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 2018 27/07/2018Tải về
21.17/TB-HĐNDThông báo Lịch làm việc của Đoàn khảo sát việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Cà Ma27/07/2018Tải về
22.225/BC-UBNDBáo cáo của UBND Thị trấn Cái Đôi Vàm về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn Thị trấn năm 201826/07/2018Tải về
23.187/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Rạch Chèo về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201826/07/2018Tải về
24.259/BC-UBNDBáo cáo của UBND xã Quách Phẩm Bắc về tình hình Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, biên chế giáo dục trên địa bàn xã năm 201825/07/2018Tải về
25.23/KH-HĐNDKế hoạch Khảo sát việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau 20/07/2018Tải về
26.232/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Ngọc Hiển về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn huyện.30/05/2018Tải về
27.160/BC-SLĐTBXHBáo cáo của Sở Lao động,Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.30/05/2018Tải về
28.11/TB-ĐGSThông báo lịch làm việc của Đoàn Giám sát về tình hình về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.28/05/2018Tải về
29.248/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện U Minh về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn huyện.28/05/2018Tải về
30.324/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Năm Căn về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn huyện.25/05/2018Tải về
31.27/BC-CĐNBáo cáo của Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm24/05/2018Tải về
32.155/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Cái Nước về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn huyện.23/05/2018Tải về
33.25/BC-HĐNDBáo cáo Kết quả khảo sát tình hình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau21/05/2018Tải về
34.211/BC-UBNDBáo cáo của UBND huyện Phú Tân về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn huyện.16/05/2018Tải về
35.10/QĐ-HĐNDQuyết định Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm trên địa bàn tỉnh Cà Mau02/05/2018Tải về
36.15/KH-HĐNDKế hoạch khảo sát tình hình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau22/03/2018Tải về
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1.15/QD-HDNDVề việc ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 202611/08/2021Tải về
2.25/TB-HDNDThông báo Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 202611/08/2021Tải về
3.07/CTr-HDNDChương trình Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh11/08/2021Tải về
4.36/BC-HDNDKết quả hoạt động quý I năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh05/04/2021Tải về
5.02/KH-HĐNDKế hoạch Hoạt động quý I năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh10/01/2020Tải về
6.04/CTr-HĐNDChương trình Hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh10/01/2020Tải về
7.86/BC-HĐNDBC Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau13/08/2019Tải về
8.19/BC-HĐNDBáo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau21/03/2019Tải về
9.01/QĐ-HĐNDQuyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau15/02/2019Tải về

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang