Hội đồng nhân dân
Danh sách Ban Văn Hoá - Xã Hội HĐND tỉnh Cà Mau, khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026
Danh sách Ban Kinh Tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau, khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026
Danh sách Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau, khoá X, nhiệm kỳ 2021 -2026
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau Khoá X, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau, Khoá X
DANH SÁCH BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021
BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021
BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021
Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đang cập nhật)
Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011- 2016
Ban dân tộc HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011 -2016
Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2011 -2016
Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang