Trong nước - Quốc tế
Tài liệu thẩm tra Ban Pháp chế (KH9 - Chuyên đề)
Tài liệu thẩm tra Ban Văn hoá - Xã hội (KH9 - Chuyên đề)
Tài liệu thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách (KH9)
Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề)
Tài liệu phiên họp giải trình 17-3-2023 về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cà mau
Tài liệu giám sát về việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài liệu Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài liệu giám sát thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài liệu Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá X
Tài liệu thảo luận tổ Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá X
Tài liệu thẩm tra Văn hoá - Xã hội (KH8)- Đợt 2
Tài liệu thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách (KH8)
Tài liệu thẩm tra Ban Pháp chế (KH8)
Tài liệu thẩm tra Văn hoá - Xã hội (KH8)
Tài liệu Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Khoá X
Tài liệu giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài liệu giám sát Ban Pháp chế về " Việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và việc kiểm soát, quản lý vận tải hàng hóa ra vào tỉnh Cà Mau "
Tài liệu kỳ họp thứ bảy (Chuyên đề)
Tổ chức quản lý: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Trung - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0290.3830178 – Fax: 0290.3837542 - Email: hdndt@camau.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.
Lên đầu trang