1. Quyết định thành lập Đoàn giám sát: Tải văn bản

                             2. Kế hoạch giám sát: Tải văn bản

                             3. Dự thảo đề cương báo cáo : Tải văn bản

                             4. Phân công nhiệm vụ: Tải văn bản

                                   5. Báo cáo kiểm toán nhà nước Tải văn bản

                              Tài liệu họp ngày 27-10-2023

                            1. Dự thảo báo cáo kết quả giám sát: Tải văn bản

                            2. Phụ lục Tải văn bản

BÁO CÁO SỞ - NGÀNH TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 336 UBND tỉnh

- Phụ lục kèm theo

Tải văn bản

Tài liệu

 
2

- Báo cáo 285 của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh

 -Các tài liệu kèm theo 

Tải văn bản

Tài liệu

 
3

- Báo cáo Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tỉnh

- Phụ lục 

Tải văn bản

Phu luc

 
4

- Báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh

 - Các tài liệu kèm theo 

Tải văn bản

Tài liệu

 
5 - Báo cáo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Tải văn bản  
6

- Báo cáo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

- Các tài liệu kèm theo 

Tải văn bản

Tài liệu

 
7

- Báo cáo chi cục thuế tỉnh

- Các tài liệu kèm theo 

Tải văn bản

Tài liệu

 
8

- Báo cáo Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau

- Tài liệu kèm theo

Tải văn bản

Tài liệu

 
9 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Tải văn bản  
10 - Báo cáo Sở Xây dựng Tải văn bản  
11 - Báo cáo sở Tài chính Tải văn bản  
12 - Báo cáo Ban QLDA công trình NN- PTNT Tải văn bản  
13 - Báo cáo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 -Báo cáo UBND huyện Thới Bình Tải văn bản  
2

-Báo cáo UBND huyện U Minh

- Tài liệu kèm theo

Tải văn bản

Tài liệu

 
3

- Báo cáo huyện Đầm Dơi

- Tài liệu kèm theo

Tải văn bản

Tài liệu

 
4 - Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản