1. Quyết định thành lập Đoàn Giám sát  Tải văn bản

2. Kế hoạch Đoàn giám sát  Tải văn bản

3. Thông báo dời thời gian giám sát tại huyện Năm Căn và Trần Văn Thời - Tải văn bản

BÁO CÁO SỞ, NGÀNH TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo UBND tỉnh Tải văn bản  
1 - Báo cáo Sở Khoa học và công nghệ Tải văn bản  
2 - Báo cáo Sở LĐ-TB-XH Tải văn bản  
3 - Báo cáo Sở Công thương Tải văn bản  
4 - Sở Tư pháp Tải văn bản  
5 - Sở Giao thông vận tải Tải văn bản  
6 - Sở Thông tin - Truyền thông Tải văn bản  
7 - Sở Tài nguyên - Môi trường Tải văn bản  
8 - Thanh tra tỉnh Tải văn bản  
9 - Sở Y tế Tải văn bản  
10 - Sở NN-PT-NT Tải văn bản  
11 - Sở Xây dựng Tải văn bản  
12 - Sở Kế hoạch - Đầu tư Tải văn bản  
13 - Sở Nội vụ Tải văn bản  
14 - Sở Tài chính Tải văn bản  
15 - Báo cáo Sở VH-TT-DL Tải văn bản  
16 - Sở Giáo dục và Đào tạo Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
2 - Báo cáo huyện Thới Bình Tải văn bản  
3 - Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
4 - Báo cáo huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
5 - Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
6 - Báo cáo huyện Năm Căn Tải văn bản  
7 - Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
8 - Báo cáo huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
9 - Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản