1. Nghị quyết số 25 thành lập đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau - Tải văn bản

2. Quyết định số 03 phân công nhiệm vụ Trưởng đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau - Tải văn bản

3. Quyết định 1920 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau - Tải văn bản

4. Quyết định 2221 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 -2025 - Tải văn bản

5. Quyết định 2222 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 -2025 - Tải văn bản

6. Kế hoạch số 08 của giám sát - Tải văn bản

 

BÁO CÁO 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Công an tỉnh Tải văn bản  
2 - Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
3 - Báo cáo Sở Thông tin - Truyền thông Tải văn bản  
4 - Báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường Tải văn bản  
5 - Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
6 - Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
7 - Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
8 - Báo cáo xã Lâm Hải Tải văn bản  
9 - Báo cáo xã Khánh Thuận Tải văn bản  
10 - Báo cáo xã Hoà Tân Tải văn bản  
11 - Báo cáo xã Lâm Hải Tải văn bản  
12 - Báo cáo xã Khánh Bình Tải văn bản  
13 - Báo cáo xã Tân Dân Tải văn bản