- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Tải văn bản

- Thông báo Đoàn giám sát - Tải văn bản

BÁO CÁO UBND TỈNH, SỞ NGÀNH TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 421 UBND tỉnh Tải văn bản  
2 - Báo cáo 3768 của Sở Xây dựng Tải văn bản  
3

- Báo cáo 679 của Sở Y tế

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
4 - Báo cáo 448 của Sở VH-TT-DL Tải văn bản  
5

- Báo cáo 359 của Giao thông vận tải

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

 
6

- Báo cáo 819 của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
7 - Báo cáo 1055 của Thanh tra tỉnh Tải văn bản  
8

- Báo cáo 541 Sở Tài nguyên - Môi trường

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
9

- Báo cáo 648 Sở Tư pháp

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

 
10 - Báo cáo 1046 của Công an tỉnh Phụ lục 3  

BÁO CÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 818 UBND huyện Thới Bình

- Phụ lục 

Tải văn bản

Phụ lục 1

 
2

- Báo cáo 956 UBND huyện Ngọc Hiển

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 
3

- Báo cáo 688 UBND huyện Cái Nước

- Phụ lục 

Tải văn bản

Phụ lục 1

 
4 - Báo cáo 913 UBND huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
5 - Báo cáo 852 UBND huyện U Minh Tải văn bản  
6 - Báo cáo 1071 UBND huyện Phú Tân Tải văn bản  
7

- Báo cáo 730 UBND Thành phố Cà Mau

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 
8 - Báo cáo 875 UBND huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
9 - Báo cáo 739 UBND huyện Năm Căn Tải văn bản Sử dụng file này (cập nhật bổ sung phụ lục)