Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị diễn ra đúng quy định. Đến nay, các đơn vị đều chưa nhận được khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Đối với các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế đều được triển khai tốt. Trong quá trình chuẩn bị, các đơn vị được cấp trên quan tâm hướng dẫn cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo, được sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ấp, khóm. 
Khó khăn lớn nhất của các đơn vị hiện nay là  hệ thống loa di động của một số ấp, khóm và một số cụm loa truyền thanh đã hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác vận động, tuyên truyền. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động chuẩn bị bầu cử chưa được phân bổ nên cũng làm ảnh hưởng đến công tác này.  
Kết luận tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Nhâm, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cà Mau nhấn mạnh: Các đơn vị cần quán triệt kịp thời, đúng và đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Hoàn thành các công việc có liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đúng thời gian và đúng luật định. Nếu gặp vướng mắc, khó khăn gì khó khăn thì nhanh chóng liên hệ trực tiếp với Ủy ban bầu cử thành phố để giải quyết. Song song đó, các thành viên được phân công phụ trách từng khu vực bỏ phiếu phải nắm chặt địa bàn, kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Khả Ái