Theo đó, tổ chức, cá nhân có yêu cầu tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà liên hệ trực tiếp đến Tổng đài của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hoặc đầu mối của các đơn vị cung cấp dịch vụ tại các huyện, thành phố để được hướng dẫn và thống nhất thời gian tiếp nhận.
Địa bàn thực hiện thí điểm gồm các huyện có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh nhiều, như: Đầm Dơi, Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau. 
Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà được áp dụng đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, ưu tiên lựa chọn thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ đơn giản, dễ thực hiện; trừ thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết.
Việc triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà nhằm đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn; giảm thời gian đi lại, thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ lựa chọn danh mục thủ tục hành chính cụ thể để thực hiện tiếp nhận tại nhà của các cơ quan, đơn vị để thực hiện./.

 

Khả Thanh