Đại biểu thảo luận tại Tổ số 3


Trước phiên thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để UBND tỉnh thuyết trình nghị quyết thông qua tại kỳ họp, đại diện các Ban HĐND tỉnh nêu nội dung thẩm tra các văn bản, làm căn cứ để đại biểu HĐND tỉnh xem xét.


Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, nhất là những khó khăn hạn chế và những chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch.


Đại biểu HĐND cơ bản thống nhất nhận định, trong những tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Tổng sản phẩm trong tỉnh chỉ tăng 1,52%; trong đó lĩnh vực công nghiệp – xây dựng đạt thấp; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình hình sản xuất của người dân còn nhiều khó khăn, giá cả vật tư sản xuất khá cao, trong khi giá đầu ra sản phẩm còn thấp; tình hình an ninh trật tự từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; sạt lở đất xảy ra một số nơi ảnh hưởng lớn cuộc sống người dân…Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành linh hoạt, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thông qua các Phiên họp thường kỳ hàng tháng, trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Với những nỗ lực, quyết tâm đó, nhiều chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2021 trong 6 tháng đầu năm, đạt khá so với cùng kỳ.


Tại phiên thảo luận, đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số giải pháp trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, như: đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; quản lý chặt việc kinh doanh oline, có giải pháp thu thuế đối với lĩnh vực này; có giải pháp thông tin, tuyên truyền (có thể qua Zalo) để người dân hiểu và thực hiện tốt công tác kiểm soát, cách ly tập trung và cách ly tại gia đình đối với đối tượng lao động từ nơi khác về; có giải pháp đồng bộ để thực hiện đạt chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường; bổ sung số liệu, giải pháp phát triển giao thông nông thôn; có giải pháp khắc phục tai nạn trong sử dụng điện…


Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận về các dự thảo nghị quyết quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 (nguồn vốn xổ số kiến thiết); điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Km18+000 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (khu kinh tế Năm Căn); điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021; quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh; quy định các đối tượng khó khăn khác được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Cà Mau năm 2022; thành lập Đoàn giám sát về việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết, đại biểu cơ bản thống nhất. 


Các ý kiến của đại biểu sẽ được Thư ký kỳ họp tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp./.

Khả Thanh