1. Quyết định thành lập đoàn giám sát- Tải văn bản

 

BÁO CÁO SỞ NGÀNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường Tải văn bản  
2 Báo cáo Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn Tải văn bản  
3 Báo cáo Sở Xây dựng Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo huyện Thới Bình Tải văn bản  
2 Báo cáo huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
3 Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
4 Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản