1. Quyết định thành lập đoàn giám sát- Tải văn bản

 

BÁO CÁO SỞ NGÀNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường Tải văn bản  
2 Báo cáo Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn Tải văn bản  
3 Báo cáo Sở Xây dựng Tải văn bản  

BÁO CÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo huyện Thới Bình Tải văn bản  
2 Báo cáo huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
3 Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
4 Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
5 Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
6 Báo cáo huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
7 Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
8 Báo cáo huyện Năm Căn Tải văn bản  
9 Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  

 

VĂN BẢN THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo kết quả giám sát về công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ kết cấu hạ tầng, cảnh quang, mội trường đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
2 Báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp khu vực rừng tràm trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản  
3 Báo cáo kết quả giám sát về quản lý và thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tải văn bản