Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới như nội dung Công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 27/7/2020. Tiếp tục khuyến cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, những người đã đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các vùng có dịch (từ ngày 08/7/2020) trở về hoặc đến Cà Mau phải khai báo y tế (khai báo điện tử hoặc đến cơ sở y tế địa phương) và thực hiện theo dõi sức khỏe hoặc tự cách ly tại gia đình theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND  các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương thực hiện ngay việc rà soát, báo cáo danh sách những người thuộc cơ quan, đơn vị mình về từ vùng có dịch từ ngày 08/7/2020 đến nay, xác định lịch trình của từng người và những người tiếp xúc gần với người đi từ vùng có dịch trở về và thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định, báo cáo Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 04/8/2020. 
Công an tỉnh phối hợp với các UBND huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, rà soát, lập danh sách những người từ vùng dịch trở về địa phương từ ngày 08/7/2020 đến nay, đồng thời, thông báo cho cơ sở y tế để áp dụng biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, nhằm đảm bảo sức khỏe người dân và phòng, ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế tăng cường giám sát, chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người từ các vùng có dịch đã được công bố về địa phương, nhằm sớm phát hiện nguồn lây để có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chỉ đạo các lực lượng ngành y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có dịch xảy ra, đảm bảo điều kiện truy vết, xét nghiệm nhanh, kịp thời cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để khi phát sinh ca bệnh. Phải thường xuyên kiểm tra các điều kiện cần thiết tại cơ sở cách ly tập trung để tổ chức cách ly người bệnh; khu cách ly, khu điều trị tại các bệnh viện phải được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối không để lây chéo trong quá trình điều trị.
Sở Thông tin - Truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức về biện pháp phòng, chống dịch, thông tin kịp thời về tình hình dịch trong tình hình mới; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.
Sở Công Thương theo dõi tình hình diễn biến thị trường đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, không để lợi dụng tình hình phòng, chống dịch để đầu cơ, găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo hằng ngày, báo cáo đột xuất tình hình dịch COVID-19 về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh để theo dõi và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Khả Thanh