Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, phát biểu khai mạc Kỳ họp

 
Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện thẩm quyền của HĐND tỉnh về công tác cán bộ, gồm bầu cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh.


Trước khi tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, theo đó ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu cử đạt 100%.


Ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. 


Bà Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, đại biểu HĐND tỉnh khóa X giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Ông Nguyễn Sơn Ca giữ chức Trưởng Ban Pháp chế và ông Trần Văn Hòa giữ chức Phó trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh khóa X. 


Bà Vũ Hồng Như Yến giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và ông Nguyễn Minh Đương giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa X. 


Ông Nguyễn Phương Đông giữ chức Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội và ông  Nguyễn Đức Tiến giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa X.


 
Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh khóa X


Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải ý thức rõ đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hết mình cùng với Thường trực và các ban của HĐND tỉnh thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới; thực hiện nghiêm Hiến pháp, pháp luật, nhất ... Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt chức năng giám sát các cơ quan hành chính và tư pháp trong tỉnh đối với những vấn đề quan trọng và bức xúc để HĐND ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân; là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Ban Pháp chế 09 ủy viên; Ban Kinh tế - Ngân sách 09 ủy viên; Ban Văn hóa – Xã hội 10 ủy viên.
 


Đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết tại kỳ họp


Đối với các chức danh của UBND tỉnh, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa X trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ bầu cử đạt 100%. 


Ông Lâm Văn Bi, ông Trần Hồng Quân, ông Lê Văn Sử tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 


HĐND tỉnh đã bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau; Ông Phạm Thành Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; Ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau; Ông Phan Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau; Ông Trần Hoàng Nhỏ, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau; Ông Hồ Hoàn Tất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau; Ông Trịnh Văn Lên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau; Ông Dư Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau; Ông Trần Hiếu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau; Ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau; Ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau; Ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau; Ông Nguyễn Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy U Minh, sau khi được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh, dự kiến sẽ đảm nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Võ Thanh Tòng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.
 


Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tặng hoa chúc mừng thành viên UBND tỉnh khóa X


Thay mặt UBND tỉnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt gửi lời cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các thành viên UBND tỉnh, trên cương vị mới, UBND tỉnh sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, cùng chung sức, đồng lòng, xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.  
Kỳ họp cũng đã bầu 26 người vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó có 14 người tái cử. Ngoài ra, đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật; sớm ổn định tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Rà soát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp của HĐND tỉnh; trước mắt là kỳ họp thường lệ sắp tới dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã chính thức thực thi trọng trách của người đại biểu dân cử. Trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu Nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời cam kết của mình trước bà con cử tri.

Thanh Mộng