Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm chỉ tăng 1,6%

   Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 và hạn hán diễn biến phức tạp đã và đang tác động nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của cả nước nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng; các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Cà Mau bị ảnh hưởng, tác động lớn, nhất là xuất khẩu thủy sản, dịch vụ, du lịch; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh; lao động thất nghiệp, mất việc làm; nhiều mặt hàng nông sản, hàng hóa của người dân khó tiêu thụ, giá cả sụt giảm...; thu nhập của người dân bị giảm sâu, sinh hoạt và đời sống một số đối tượng gặp nhiều khó khăn. Hạn hán kéo dài đã tác động tiêu cực đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đây là “tác động kép” làm cho việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn. 
   Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đoàn kết nhất trí cao trong đảng bộ, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo kỳ quyết trong công tác phòng chống dịch trên tinh thần “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời, bình tỉnh”, chủ động với phương châm “4 tại chỗ”. Việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được tiến hành một cách khẩn trương, kịp thời; sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; chủ động đề ra nhiều giải pháp, phương án ứng phó; huy động mọi nguồn lực xã hội để phòng, chống dịch; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ được các ngành, các cấp thực hiện thường xuyên, liên tục. Các giải pháp khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra được thực hiện kịp thời. Đến nay các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang trên đà phục hồi, đời sống của người dân đang dần ổn định.

 
 

Xuất khẩu thủy sản đạt 350,5 triệu USD, giảm 14,9% so cùng kỳ

   Tốc độ tăng trưởng chỉ tăng 1,6% (cùng kỳ tăng 6,38%); tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ giảm 2,1%; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,2% kế hoạch, giảm 12,2%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư giảm; khách du lịch giảm 26,6% và doanh thu du lịch giảm 35,1% so cùng kỳ… bên cạnh đó, tình trạng hạn hạn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống người dân; làm thiệt hại 20.495 ha lúa, 51 ha màu, 16.557 ha nuôi trồng thủy sản; 20.815 hộ thiếu nước sinh hoạt; tình trạng sạt lở đất, sụp lún lộ giao thông xảy ra một số nơi gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống người dân; tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân;  tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn khá chậm... 
   Mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng rất lớn do tác động kép từ đại dịch Covid-19 và hạn hán, nhưng với sự chỉ đạo linh hoạt của các ngành, các cấp, đã kịp thời đề ra các giải pháp và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, từ đó các khó khăn, thách thức cơ bản được khống chế, khắc phục, thực hiện đạt kết quả trên một số lĩnh vực: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.140 tỷ đồng, tăng 3,3% (cùng kỳ 5.943,9 tỷ đồng); tổng sản lượng thủy sản tăng 2,3% so cùng kỳ; thu ngân sách tăng 17,06%, chi ngân sách tăng 19,17% so cùng kỳ; giá trị giải ngân vốn đầu tư công tăng gấp 1,8 lần so cùng kỳ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, ưu tiên ngành, lĩnh vực quan trọng, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công bằng 42,8% kế hoạch (cùng kỳ đạt 30,8%); công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh có 34/82 xã đạt chuẩn; Công nhận thêm 9 trường đạt chuẩn Quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 294/522 trường học đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 56,3%; không xảy ra ca nhiễm SARS-Cov-2; hoạt động sản xuất, kinh doanh dần khôi phục...
   Trong 6 tháng cuối năm 2020 UBND tỉnh sẽ tập chung chỉ đạo phấn đấu thực hiện đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm “trong điều kiện bình thường mới”, trong đó, đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản, gồm: Có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân khôi phục sản xuất các sản phẩm ngư, nông, lâm nghiệp chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng đối với một số sản phẩm ngư, nông, lâm sản có cơ hội phát triển sau dịch bệnh. Duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy thuộc cụm Khí - Điệm - Đạm để đảm bảo sản lượng phục vụ cho hoạt động của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh; vừa tập trung khôi phục các thị trường cũ, vừa quan tâm mở rộng tiêu thụ sản phẩm thị trường mới, ưu tiên thị trường trong nước. Khẩn trương thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, hỗ trợ các hoạt động dịch vụ có liên quan đến du lịch. Khai thác có hiệu quả các nguồn thu để tăng thu ngân sách; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, đề xuất điều chỉnh chi ngân sách, ưu tiên cho thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và đầu tư phát triển. 

   Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong cải cách hành chính; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, kinh tế để tận dụng cơ hội thu hút đầu tư. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh, quốc phòng “trong điều kiện bình thường mới”. 
   Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện. Theo dự báo, đánh giá của UBND tỉnh và các ngành chức năng, trong 15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, đến cuối năm 2020 có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 04/15 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, nhưng cũng không quá thấp so cùng kỳ./.

 

Khả Ái