Ảnh: Đoàn khảo sát thực tế tuyến đường dự kiến đặt tên sẽ trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh

   Theo đó,  Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế  08 tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn thành phố Cà Mau, về hiện trạng, chiều dài, lòng đường, vỉa hè, quy hoạch phát triển…, 
   

   Qua khảo sát, hầu hết các tuyến đường đều thực hiện quy trình, thủ tục đảm bảo quy định, hiện trạng các tuyến đường cơ bản phù hợp với tên dự kiến đặt. Tuy nhiên, đề nghị ngành chức năng cần lưu ý về việc xác định điểm đầu, điểm cuối, chiều hướng phát triển, quy hoạch của các tuyến đường, tránh ảnh hưởng việc mở rộng, nâng cấp sau này; đồng thời đề nghị ngành chức năng thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến của người dân./.
 

Khả Ái