Đoàn khảo sát việc niêm yết danh sách cử tri tại ấp Xóm Sở


Đến thời điểm khảo sát Ủy ban bầu cử xã Hồ Thị Kỷ đã thực hiện xong các quy trình thủ tục theo quy định, trong đó đã thành lập 16 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 16 tổ bầu cử; công tác tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tổ chức thực hiện đảm bảo quy định; công tác lập, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất như kinh phí, con dấu… được quan tâm nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác bầu cử.
Tuy nhiên, qua khảo sát của Đoàn công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ vẫn còn một số mặt hạn chế, như: một số cử tri chưa thể hiện rõ ngày tháng năm sinh của cử tri sinh năm 2003; thiếu năm sinh; họ, tên một số cử tri còn sai; bố trí khu vực bỏ phiếu tại nhà dân chưa đảm bảo về mỹ quan và an toàn giao thông, đoàn đã khảo sát và chọn một nhà dân khác để thay thế.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử xã Hồ Thị Kỷ sớm khắc phục một số hạn chế qua khảo sát của đoàn; đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉnh trang các khu vực bỏ phiếu đảm bảo vẽ mỹ quan.

 

Khả Thanh