Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri những nội dung quan trọng của kỳ họp như: Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước và Báo cáo của các cơ quan của Quốc hội; Quốc hội đã tiến hành làm công tác nhân sự xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước; công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và thông báo những hoạt động chủ yếu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau trong nhiệm  kỳ 2016 – 2021. 

Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại buổi tiếp xúc

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri xã Tân Duyệt đã phản ánh với đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nhiều vấn đề như: Điện, cầu, lộ giao thông nông thôn, tình trạng mất an ninh trật tự vẫn còn diễn ra…
Kiến nghị các cấp điều chỉnh chế độ hưởng chính sách của người cao tuổi xuống 75 tuổi; phân bổ nguồn vốn duy tu sửa chữa cho các tuyến đường xuống cấp, bức xúc và theo địa giới hành chính; có kế hoạch khảo sát một số vùng có thể nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Trong đó, vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm nhiều nhất là tình trạng sạt lở bờ sông khi triều cường lên cao ở các tuyến đường huyện Đầm Dơi, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân…  

 


Cử tri xã Tân Duyệt phát biểu ý kiến


Các kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đề nghị UBND huyện Đầm Dơi, UBND xã Tân Duyệt và các ngành giải đáp, trả lời trực tiếp cho cử tri theo thẩm quyền. Cử tri mong muốn trong thời gian tới đại biểu Quốc hội có nhiều cuộc tiếp xúc hơn nữa để cử tri bày tỏ, gửi gắm nguyện vọng với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước và quê hương Cà Mau ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh./.

                                              
Thanh Sự