Hình ảnh tại buổi tiếp xúc cử tri

   Các kiến nghị của cử tri xã Đông Hưng xoay quanh các vấn đề như: tiền điện cần phải thu tận nhà dân để thuận tiện cho người dân, do người dân đi đến điểm đóng tiền mất thời gian và tốn kém, khi đồng hồ điện (treo cột) bị hư khi thay mới người dân phải đóng tiền khấu hao, cần điều chỉnh giảm giá điện đối với những hộ nuôi tôm công nghiệp; bà con đề xuất sớm hoàn thiện một số tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn; vấn đề cải cách sách giáo khoa như hiện nay là gây khó khăn và tốn kém cho người dân trong việc mua sách cho con em đi học; quan tâm đến vấn đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ và tăng cường danh mục thuốc điều trị trong bảo hiểm y tế; theo bà con giá đo đạt đất đai hiện nay quy định quá cao; quan tâm chế độ chính sách cho công chức xã, phường, thị trấn, ấp, khóm và tăng thêm chức danh, phụ cấp  để đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao. Ngoài ra cử tri còn kiến nghị cần nâng cấp mộ liệt sỹ ở địa phương, chính sách cho người tham gia cách mạng bị tù đày đối với tù chính trị đã mất, nhưng đến nay chưa được hưởng chính sách…
   Các kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội tiếp thu, lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Cái Nước giải đáp, trả lời trực tiếp đến cử tri theo thẩm quyền, được cử tri đồng tình và rất phấn khởi. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, đại biểu Quốc hội ghi nhận để phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời đến cử tri theo quy định./.                                                                                                                                                                     
 
                                                                                               

Quốc Thịnh